Acumenta AB


Acumenta erbjuder akitekturtjänster – design, byggkonstuktion, projektering

och annan med arkitektur förenlig verksamhet.

Torbjörn Gunnarson är arkitekt SAR/MSA.